Kadry i płace kompleksowo- biuro rachunkowe Warszawa - Oferta nr 126361 - Oferteo.pl

Kadry i płace kompleksowo- biuro rachunkoweCena do uzgodnienia

Przygotowanie umów o pracę, cywilnoprawnych, zakazu konkurencji, kontraktów managerskich, informacji dodatkowych, zakresów obowiązków, porozumień zmieniających, wypowiedzeń i świadectw pracy. Analiza, kompletowanie, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przygotowanie regulaminów, oświadczeń, wzorów druków kadrowych. Kierowanie na badania lekarskie (wstępne, uzupełniające i okresowe). Organizacja szkoleń BHP, P-poż, pierwszej pomocy. Zapewnienie dostaw prawidłowego oznakowania stanowisk i zakładu pracy, odzieży ochronnej i roboczej. Planowanie harmonogramów czasu pracy, okresowe ich rozliczenia wg obowiązujących norm i systemów. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, rejestru absencji. Ustalanie uprawnień urlopowych i przygotowanie planów urlopowych. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach oraz RP-7. Uczestniczenie w czynnościach i przygotowanie materiałów w trakcie inspekcji instytucji kontrolnych oraz prowadzenie ich rejestru z dbałością o nieprzekraczanie czasu i zakresu prowadzonych kontroli. Przygotowanie zgłoszeń, deklaracji i wyrejestrowań ubezpieczeniowych ZUS. Deklaracje skarbowe, GUS, PFRON.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 25